Office
Čajakova 18, 811 05 Bratislava

info@art4.sk

Art4 Movie Production je divízia spoločnosti zaoberajúca sa kompletným servisom pri príprave, výrobe a postprodukcii audiovizuálnych diel.

Ponúkame Vám naše služby, ako aj spoluprácu s našimi režisérmi a umelcami pri produkcii audiovizuálnych projektov. Práve ich schopnosti sú dobrým predpokladom našej výnimočnej spolupráce.

Tvorba, prezentácia a propagácia hmotného alebo nehmotného produktu prináša existenciálnu otázku, ako komunikovať a sprostredkovať jednotlivé skutočnosti koncovému užívateľovi a zákazníkovi. Tento problém vnímame mimoriadne tvorivo. Fixná vizuálna identita, pevné mantinely a pravidlá hry dokážu zakaždým vygenerovať hráča, ktorý vždy podá nadpriemerný výkon.

V oblasti produkcie a výroby AVD sa špecializujeme na:

  • Produkcia korporátnych a prezentačných filmov
  • Produkcia reklamných filmov a spotov
  • Produkcia rozhlasových spotov
  • Produkcia dokumentárnych formátov
  • Produkcia televíznych formátov a hraných filmov

V oblasti výroby reklamných spotov zabezpečujeme:

Spoluprácu v oblasti výroby reklamných spotov, komplexné služby od analýzy zadania, prípravy výroby,r ealizácie spotov, až po výslednú postprodukciu v členení
  • Preprodukcia – služby v oblasti poradenstva a realizácie tvorby rozpočtu, výber tímu, lokácií, technického zabezpečenia, poistenia, castingu, hudobná skladba
  • Produkcia – komplexná organizácia prípravy a realizácie všetkých častí výroby reklamného filmu
  • Postprodukcia – obrazová a zvuková postprodukcia produktu, prepisy a filmová surovina, zabezpečenie vysielacej kópie, záverečné zúčtovanie a final costs.